Priser

100% plass – kr. 2405,- pr. mnd. Kostpenger på kr. 450,- kommer i tillegg.
Det betales for 11 mndr. i året, juli mnd. er betalingsfri.

Redusert oppholdsbetaling
Har husstanden redusert inntekt kan det søkes om redusert oppholdsbetaling. Dette gjør du i foreldreportalen på Kristiansand kommunes nettside.

Søskenmoderasjon
nr. 1 – 30%
nr. 2 – 50%

Det betales full pris for det yngste barnet. Søskenmoderasjon gjelder også når søsken går i forskjellige barnehager.

Kontantstøtte
Barn som mottar kontantstøtte mister denne måneden etter oppstart i barnehagen.