Aldersinndelte grupper

For å sikre Rammeplanens krav til progresjon i arbeidet med fagområdene og for å kunne følge enkeltbarnet opp på en god måte, deler vi barna inn i grupper etter alder. Store deler av uken er de med en fast voksen og noen ganger samarbeider de på tvers av avdelinger med barn i samme alder.

En måte vi sørger for progresjon på er at barna bytter avdeling i løpet av sitt barnehageliv. De starter ofte på småbarnsavdelingene, går så over til 3 – 4 års avdeling og avslutter i 5 års gruppen. Da får de nye voksne, nye venner og nye rom med tilgang på nye leker og materiell. Vi har egne hefter for hver av spirene våre hvor det også står litt om progresjon for de ulike aldersgruppene. Disse bruker vi som hjelpemidler i det pedagogiske arbeidet. Antall år et barn er i barnehage før skolestart kan variere, likevel er det naturlig å tenke at noen aktiviteter skal tilpasses og kanskje også forbeholdes de enkelte aldersgrupper. Alle behøver ikke være med på alt. Dermed kan barnehagen skape en naturlig progresjon i aktivitetene og bidra til utfordringer for barna slik at de har noe strekke seg etter og får stadig nye opplevelser og erfaringer.

 

Personvern og cookies