Miljøfyrtårn

Espira Dvergsnes er en miljøfyrtårn bedrift.  

I tilknytning til barnehagens satsing på natur og friluftsliv, er det naturlig å vektlegge miljøarbeid. Espira Dvergsnes fikk sitt første miljøfyrtårnsertifikat i desember 2007. I desember 2012 ble barnehagen resertifisert for 3 nye år som miljøfyrtårn.

Miljøsertifikatet er viser at vi oppfyller veldig mange miljøkrav, bla. annet i forhold til internkontroll/HMS, arbeidsmiljø, energi, innkjøp og materialbruk, avfall, transport, utslipp luft/vann.

Vi vil gjerne være med på å skape et godt miljø rundt oss, og vi vil gjøre det på en slik måte at barna kan delta. Enkle miljøverntiltak er f.eks å rydde opp etter oss når vi har vært på tur og sortere søppel. Dette er overkommelige oppgaver som gir resultater. Det viktigste for oss er å gjøre ungene glade i naturen. Vi har også fått kompostbinger i barnehagen, for å kunne redusere avfallsmengden. Barna begynner å bli veldig flinke til å være med å dekke av bordet og legge matavfall i riktig dunk. Det er lurt å følge dette opp hjemme!

Miljøfyrtårn er et tilbud til små og mellomstore bedrifter i ulike bransjer.
Bedriftene får støtte til en miljøanalyse, og gjennomfører en del tiltak under og i etterkant av miljøanalysen.
Hensikten med dette arbeidet er å bidra til at bedriftene får et løft når det gjelder arbeidsmiljø og ytre miljø.

I hverdagen er det viktig for oss å tenke miljøvern i forhold til arbeidsmiljø, innkjøp og materialbruk, energi og transport. http://www.miljofyrtarn.no/

Dette betyr blant annet at:

 • Vi jobber for å reduserer vårt energiforbruk.
 • Vi jobber med å redusere vår avfallsmengde.
 • Vi har en plan for innkjøp og materialbruk som skåner miljøet mest mulig.
 • Personalet har kompetanse innenfor miljøvern.
 • Personalet har gode rutiner knyttet til miljøvern.
 • Personalet har gode handlingsplaner for hvordan de tar barna med i miljøvernsarbeidet.

Miljøarbeidet med barna

 • Skolespirene har ansvar for å kompostere.
 • Hver vår har vi Barnas Miljødag hvor vi rydder i og sorterer utelekene, feier og vasker og reparerer sykler og plukker søppel som ligger igjen etter at snøen er smeltet.
 • Barna dyrker urter, grønnsaker og bær og deltar på hele prosessen fra det vi planter i kjøkkenhagene til vi lager spiselige ting av det.
 • Barna får være ”miljødetektiv / ordensbarn”.
 • Vi har faste turplasser som vi følger gjennom året.

 

Personvern og cookies