Blåskjell

Avdeling Blåskjell har 24 plasser og 4 voksne når det nye barnehageåret startet i august 2015. I desember begynner 3-åringene fra Ræga sammen med en voksen for å gjøre overgangen god for barna. Vi jobber med at alle barn skal bli sett og hørt. Vi har fokus på de gode samtalene, samspillet mellom barn og barn – voksen, vi jobber i små grupper og vi tar barns medvirkning på alvor. Vi jobber med å trygge barna på tørre å være seg selv med egne tanker, ideer og følelser. Samtidig som de gjennom lek, aktiviteter og samvær med andre barn og voksne skal lære sosial kompetanse.

Dagsrytme
06:45 Barnehagen åpner
06:45 – 07:30 Frokost felles på kjøkkenet
07:30 – 08:00 Frokost på avdeling
08:00 – 09:30 Lek på avdeling
09:30 – 11:00 Kjernetid
11:00 – 11:45 Varmt måltid
11:45 – 14:00 Lek ute
14:00 – 14:45 Brødmåltid
14:45 – 17:00 Fri lek

Gjør oppmerksom på at dette er en skisse på hvordan en hverdag kan se ut. Det er store rom for spontanitet, der vi er opptatt av å se hva barnet er opptatt av.

 

 

Personvern og cookies