Kråkebolla

Kråkebolla er en avdeling med 3 og 4 åringer. Barna på avdelingen skal være med å medvirke i barnehage hverdagen, fredagene skal være barnas dag der de bestemmer hvilke aktiviteter de skal gjøre. De ansatte har fokus på at lek er mer enn bare å leke. Her stimulerer en språket, fantasien, en bygger vennskap, samhold og styrker egen identitet. De eldste barna på avdelingen kommer til å gå på tur to ganger i uken hvor barna er med å lage maten på en av dagene.

Dagsrytme
06:45 Barnehagen åpner
06:45 – 07:30 Frokost felles på kjøkkenet
07:30 – 08:00 Frokost på avdeling
08:00 – 09:30 Lek på avdeling
09:30 – 11:00 Kjernetid
11:00 – 11:45 Varmt måltid
11:45 – 14:00 Lek ute
14:00 – 14:45 Brødmåltid
14:45 – 17:00 Fri lek

Gjør oppmerksom på at dette er en skisse på hvordan en hverdag kan se ut. Det er store rom for spontanitet, der vi er opptatt av å se hva barnet er opptatt av.

 

 

Personvern og cookies