Ræga

Avdeling Ræga har barn aldersgruppen 1–2 år. Vi jobber med at både barn og foreldre skal føle seg godt ivaretatt av oss, slik at de får en god tilvenning. Vi jobber mye med å være tilstede med barna, være omsorgsfulle voksne der barnas behov settes først. Vi skal være på gulvet i lek med barna og møte de der de er.

Vi er delt inn i to grupper med faste turdager, innedager og utedager for å kunne ha aktiviteter i mindre grupper slik at alle barna blir sett. Lek er viktig for oss siden barn utforsker og lærer  gjennom lek.

Dagsrytme
06:45 Barnehagen åpner
06:45 – 08:00 Frokost
08:00 – 09:00 Lek på avdeling
09:00 – 10:00 Kjernetid
10:00 – 10:45 Varmt måltid
11:00 – 13:00 Sove/hvilestund
13:00 – 13:45 Brødmåltid
14:00 – 17:00 Fri lek

Gjør oppmerksom på at dette er en skisse på hvordan en hverdag kan se ut. Det er store rom for spontanitet, der vi er opptatt av å se hva barnet er opptatt av.

Personvern og cookies