Ræga

Avdeling Ræga har 18 plasser for barn i aldersgruppen 1 – 2 år med 5 voksne. Vi jobber med at både barn og foreldre skal føle seg godt ivaretatt av oss, slik at de får en god tilvenning. Vi jobber mye med å være tilstede med barna, være omsorgsfulle voksne der barnas behov settes først. Vi skal være på gulvet i lek med barna og møte de der de er.

Vi er delt inn i to grupper med faste turdager, innedager og utedager for å kunne ha aktiviteter i mindre grupper slik at alle barna blir sett. Lek er viktig for oss siden barn utforsker og lærer  gjennom lek.

Dagsrytme
06:45 Barnehagen åpner
06:45 – 08:00 Frokost
08:00 – 09:00 Lek på avdeling
09:00 – 10:00 Kjernetid
10:00 – 10:45 Varmt måltid
11:00 – 13:00 Sove/hvilestund
13:00 – 13:45 Brødmåltid
14:00 – 17:00 Fri lek

Gjør oppmerksom på at dette er en skisse på hvordan en hverdag kan se ut. Det er store rom for spontanitet, der vi er opptatt av å se hva barnet er opptatt av.

Personvern og cookies