Sjøstjerna

Avdeling Sjøstjerna er for barn i aldersgruppen 1–2 år med. Vi deler avdelingen i tre grupper med hver sine turdager, hvor vi også er mye ute i barnehagens uteområde. Vi jobber mye med sang, rim, regler og eventyr for å bruke språket aktivt som en kommunikasjonsform. Barna er delaktige i planting, innhøstning og i matlagingen. Vi øver på å drikke med kopp, spise og smøre selv. De eldste øver seg på å spise med kniv og gaffel, kle seg selv og gå på do, selvstendighet.

Dagsrytme
06:45 Barnehagen åpner
06:45 – 08:00 Frokost
08:00 – 09:00 Lek på avdeling
09:00 – 10:00 Kjernetid
10:00 – 10:45 Varmt måltid
11:00 – 13:00 Sove/hvilestund
13:00 – 13:45 Brødmåltid
14:00 – 17:00 Fri lek

Gjør oppmerksom på at dette er en skisse på hvordan en hverdag kan se ut. Det er store rom for spontanitet, der vi er opptatt av å se hva barnet er opptatt av.

 

 

Personvern og cookies