SkolEspira

Mål: Skape en positiv overgang for barna når de begynner på skolen.

 • Samtaler med barna om hvilke forventninger de har til skolen. Ha kunstneriske aktiviteter rundt dette.
 • Barna skal være mest mulig selvstendige. I løpet av våren skal de kunne kle seg og gå på toalettet selv.
 • Lage skolehus for hver skole barna våre sogner til.
 • Går på tur til skolens uteområde minst to ganger før de går ut i ferie.
 • Besøke Dvergsnes skoles og SFO minst en gang. Gjerne hilse på rektor/inspektør, lærer og SFO leder. Ringe rektor/inspektør og avtale besøk når vi får brev rundt påske fra Dvergsnes skole.
 • Samarbeide med Maurtua slik at de blir kjent med noen av de andre barna de skal begynne på skolen med. Gå på tur med dem, kor og invitere dem til arrangement og til barnehagen vår.
 • Overnatting på Sjøstrand for 6-åringene før sommerferien.
 • Invitere skolebarna på skoleboller en formiddag i september og vise dem hvem som har fått plassen deres og ”mimre” om ”gamle dager”.
 • Skolespirene møter sine faddere før sommerferien på førskoledagen.
 • Se på skolens nettsider for å få informasjon og se bilder av hva som foregår sammen med Skolespirene. Oppfordre foreldre til det også.
 • Ha barneintervju i forkant av foreldresamtaler i mai og fylle ut krysseskjema som gis til skolen.
 • Gi informasjon til skolen om enkeltbarnet i samarbeid med foreldrene – eget skjema. Bruke foreldresamtalen på våren til dette.

 

Personvern og cookies