Skolespira

Espiras arbeid med skolespira skal gi barna et fantastisk siste år i barnehagen og de beste forutsetningene for livslang læring. Arbeidet med skolespira skal skape forventninger, lærelyst, tro på seg selv og egen evne til å lære. Barna i Espiras barnehager skal oppleve en trygg og god overgang til skolen. Dette innebærer både at barna skal bli kjent med skolen som institusjon og at de blir trygge på at de vil komme til å mestre den nye hverdagen. De skal oppleve sammenheng mellom barnehage og skole.

Skolespirastandarden:
Gjennom meningsfylte prosjekter og aktiviteter skal skolespirene få et fantastisk siste år i barnehagen. De skal få de beste forutsetningene for livslang læring og oppleve sammenheng i overgangen mellom barnehage og skole. Espiras barnesyn skal prege arbeidet i skolespira: «Barn er fylt av fantastiske evner og egenskaper. De søker hele tiden å skape mening i samhandling med omverdenen. Barna i våre barnehager skal oppleve oss som deltakere i meningsskapingen i et trygt, omsorgsfullt og inspirerende miljø.»

Rammer for skolespira:
• minimum 6 timer til skolespireaktiviteter hver uke
• en pedagog har ansvar for organisering og gjennomføring i barnehagen
• deltagelse i skolespira-nettverk for ansvarlig pedagog minimum 3 ganger pr. år
• etablering av kontakt med skolen(e)

Personvern og cookies