SkolEspira

Espira har utviklet et unikt konsept for de eldste barna i barnehagen, SkolEspira, som har sin forankring i vår filosofi og legger vekt på tverrfaglig prosjektarbeid. Gjennom meningsfylte prosjekter skal skolespirene få et fantastisk siste år i barnehagen. De skal få de beste forutsetningene for livslang læring og oppleve sammenheng i overgangen mellom barnehage og skole.

Skolespirene får utdelt bok, perm, t-skjorte, sekk med diverse innhold og skolespirekort.

MÅL I ESPIRA DVERGSNES

Å skape en positiv overgang for barna når de begynner på skolen.

 • Samtaler med barna om hvilke forventninger de har til skolen. Ha kunstneriske aktiviteter rundt dette.
 • Barna skal være mest mulig selvstendige. I løpet av våren skal de kunne kle seg og gå på toalettet selv.
 • Lage skolehus for hver skolebarna våre sogner til.
 • Går på tur til skolens uteområde minst to ganger før de går ut i ferie.
 • Besøke Dvergsnes skole og SFO minst en gang. Gjerne hilse på rektor/inspektør, lærer og SFO leder. Ringe rektor/inspektør og avtale besøk når vi får brev rundt påske fra Dvergsnes skole.
 • Samarbeide med Maurtua slik at de blir kjent med noen av andre barna de skal begynne på skolen med. Gå på tur med dem, kor og invitere dem til arrangement og til barnehagen vår.
 • Overnatting på Sjøstrand for 6-åringene før sommerferien.
 • Invitere skolebarna på skoleboller en formiddag i september og vise dem hvem som har fått plassen deres og ”mimre” om ”gamle dager”.
 • Skolespirene møter sine faddere før sommerferien på førskoledagen.
 • Se på skolens nettsider for å få informasjon og se bilder av hva som foregår sammen med Skolespirene. Oppfordre foreldre til det også.
 • Ha barneintervju i forkant av foreldresamtaler i mai og fylle ut skjema som gis til skolen.
 • Gi informasjon til skolen om enkeltbarnet i samarbeid med foreldrene – eget skjema. Bruke foreldresamtalen på våren til dette.

 

Personvern og cookies